Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Boon a Krystal z Ďáblovy studánky

 

Část členů ZKO Světlá se zabývá záchranářským výcvikem.

 

           

Co je jeho podstatou objasňuje následující text a obrázky.

Stručně řečeno, psi se učí hledat ztracené nebo zavalené osoby (živé a posléze i mrtvé) a označit je. Současně se učí i základní poslušnosti a ovladatelnosti a také překonávat překážky imitující to, s čím se může během hledání setkat.

Nejdůležitější součástí  celého výcviku je vyhledání a označení osob.

Jedná se především o vyhledání osob v sutinách, ve vodě, v lavinách , o terénní vyhledání ale také o záchranné stopování,. Celý výcvik, jehož cílem je  připravit psa pro použití v  praxi, se obvykle vhodně spojuje se sportovní činností.

 

Vyhledání osob v sutinách

Psi jsou cvičeni k vyhledání osob v troskách budov, sesuvech půdy atp. V praxi byli čeští psovodi se psy využiti v zahraničí při zemětřeseních, v tuzemsku se využívají k prohledání zřícených domů nebo požářišť.

 

                                   

 

Vyhledání osob v terénu

Při výcviku se pes učí vyhledávat osoby především v rozsáhlých lesních porostech a jiných těžko přístupných terénech (rokle). V praxi se psů využívá především při hledání zbloudilých osob.

 

                    

 

 

Záchranné stopování

 

Cílem výcviku psa v této oblasti je naučit psy sledovat dlouhé praktické stopy, které bývají pokládány v různorodých terénech. V průběhu stopy pes označuje předměty a na jejím konci hledanou osobu, jejíž nalezení je základní podmínkou této disciplíny. V praxi je téměř nevyužívané vzhledem k tomu, že Policie ČR používá svoje vlastní  psy.

 

      

 

 

Vyhledání osob v lavinách

 

V této disciplíně se psi učí vyhledávat osoby pod sněhovou pokrývkou. Kromě označování nalezených osob, pes přináší nebo označuje i předměty s lidským pachem (čepice, rukavice, batoh…), které jsou ukryty pod sněhem. V praxi jsou pro lavinové práce využíváni  především psi Horské služby.

 

                                                                       

 

 

Záchrana plavců v nesnázích a vyhledání utonulých

V počátcích jsou obsahem výcviku především aporty různorodých předmětů ať už na břeh nebo do člunu (záchranný kruh, pádlo,lano…), přivlečení surfu nebo člunu či pomoc plavci v nesnázích. Vrcholem výcviku je (v praxi velmi často využívané) vyhledání utonulých (identifikace lidského pachu ve vodě), při kterém pes sedí na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu.

Zimní variantou vodních prací je záchrana osoby propadlé ledem do vody a vyhledání utonulého pod ledem.

 

   

 

Výše uvedené disciplíny se nazývají  "speciální práce".

 

Kromě nich musí každý pes prokázat, že je ovladatelný v každé situaci. Tato disciplína se nazývá "poslušnost" a je obdobná, jako u všestranného výcviku.

 

                                            

 

Záchranní psi se také učí překonávat různé překážky. Cílem této disciplíny zvané „dovednost“ je prověřit schopnost psa, pohybovat se v různorodém, často velmi špatně schůdném terénu. Neagresivita psa k lidem i psům bývá prověřována  procházením skupinou osob vytvářejících různé rušivé hluky (sirény, řehtačky, bouchání plechů…). Součástí skupiny mohou být psi.

       

            

 

Pro úspěšné zvládnutí výše uvedených disciplín je ideální mít psa s vyrovnanou povahou, pevnými nervy a výraznými dispozicemi pro pachové práce. Podmínkou je také naprostá neagresivita, jak k lidem, tak k ostatním psům. Pes musí být zdravý, s dobrým fyzickým fondem. I u psovoda jsou podmínkou pevné nervy a dobrý zdravotní stav, protože praxe s sebou přináší okamžiky náročné psychicky i fyzicky. Nalezené osoby (živé i mrtvé) se pes učí označovat nejčastěji štěkáním. Odměňován bývá buď pamlsky nebo hračkou (balonek, pešek…), ideálem je proto i zde (stejně jako ve všestranném výcviku) pes s dobře vyvinutým kořistnickým pudem.

 

Stupeň vycvičenosti psa prokazuje psovod se psem složením zkoušek, které jsou podle uvedených směrů rozděleny a výkonnostně odstupňovány.

Naučit psa spolehlivě hledat osoby i v těch nejobtížnějších podmínkách je dlouhodobá záležitost, která vyžaduje hodně práce.

Využitelnost psů pro záchranu osob v praxi se prokazuje pravidelnými přezkoušeními jejich výkonnosti.

TOPlist